DET DEMENTE SAMFUND

Med en ideologiseret ”nødvendighedens politik” er magthaverne langsomt, men sikkert ved at udhule vores historiske bevidsthed. Tilbage står et dement samfund uden rødder og retning.

Fra højre til venstre er dansk politik i dag præget af en funktionalistisk tankegang og en ”nødvendighedens politik”, som i virkeligheden ikke har meget med politik at gøre. I skåltaler hylder politikerne gerne værdierne i dansk historie og kultur, men glemmer dem, når de skal til at lovgive.

Det er alarmerende, for uden at kende vores rødder ved vi ikke, hvad vi kommer af, og hvor vi skal hen. Det gælder for det enkelte menneske, og det gælder for samfundet. Fortiden kan aldrig blive uinteressant. Med William Faulkners ord - og bogens motto: ”Fortiden er aldrig forbi, den er end ikke fortid.”

Med DET DEMENTE SAMFUND hudfletter historiker og samfundsforsker MICHAEL BÖSS vores nutidsfikserede samfund og påviser ansatser, bevæggrunde og årsager til den omsiggribende historiefornægtelse i hverdagens Danmark. Et reflekteret forsvar for historisk dannelse, uden hvilken vi let bliver ofre for nyttepolitisk argumentation og kortsigtede løsninger.

HENT PRESSEBILLEDER HER

DET DEMENTE SAMFUND
Historieløshed i nutidskulturen
Af Michael Böss
222 sider, 249,95 kr.
Udkommer fredag den 3. oktober