Bekendelser

Foto: Imagno

Gå påsken i møde med Lev Tolstojs religiøse hovedværk. Udkommer for første gang på dansk og med forord af Anna Libak.

Lev Tolstoj levede som ung, feteret forfatter et glamourøst liv i den russiske overklasse. Han blev kendt over hele Europa for sine fortællinger og siden de store romaner Krig og fred og Anna Karenina. Men midt i livet fandt han i tiltagende grad sig selv og sin omgangskreds åndløs og forfængelig. Alle påstod at arbejde i kunstens og sandhedens tjeneste, men ingen søgte etiske og eksistentielle svar på livet.

Tankerne kastede Tolstoj ud i depression og krise, der førte til omfattende studier af naturvidenskab, filosofi og religion. Samtidig begyndte hans fortællinger at kredse om det simple, uspolerede liv blandt de russiske bønder. Her fandt han en tro og livsindstilling, som kunne forene praktisk arbejde med kristendommens etik.

Bekendelser er en gribende selvbiografi af en af verdenslitteraturens største stemmer og et hovedværk i Tolstojs religiøse forfatterskab. Nøgternt fortæller han om sin eksistentielle krise og åndelige udvikling frem mod en forpligtende tro på Gud og det gode i mennesket. Bogen udkommer nu for første gang på dansk og introduceres af redaktør og ruslandskender ANNA LIBAK.

LEV TOLSTOJ (1828-1910) var født ind i den russiske overklasse, som han indgående beskrev i sine romaner og fortællinger. Han gjorde karriere i militæret og deltog bl.a. i Krimkrigen 1853-56. Siden helligede han sig det ambitiøse arbejde med at omdanne sit gods til idealistisk mønsterbrug. Hans omfattende sociale engagement i den sidste halvdel af livet gjorde ham til et etisk forbillede verden over, også længe efter hans død.

"Når man læser Lev Tolstojs lille skrift Bekendelser, bliver man forundret over, hvor let genkendelige hans anfægtelser er. De virker fuldkommen lige så aktuelle og umiddelbart forståelige i dag, som da forfatteren nedfældede dem i slutningen af 1870’erne." Fra Anna Libaks forord

Bekendelserne er formet i stor ro og uro, fornemt behersket i stilens prægnans og klarhed

Torben Brostrøm, Information