Bekendelser

Foto: Imagno

Gå påsken i møde med Lev Tolstojs religiøse hovedværk. Udkommer for første gang på dansk og med forord af Anna Libak.

Lev Tolstoj levede som ung, feteret forfatter et glamourøst liv i den russiske overklasse. Han blev kendt over hele Europa for sine fortællinger  og siden de store romaner Krig og fred og Anna Karenina. Men midt i livet fandt han i tiltagende  grad sig selv og sin omgangskreds åndløs og  forfængelig. Alle påstod at arbejde i kunstens og  sandhedens tjeneste, men ingen søgte etiske og  eksistentielle svar på livet.

Tankerne kastede Tolstoj ud i depression og  krise, der førte til omfattende studier af  naturvidenskab, filosofi og religion. Samtidig  begyndte hans fortællinger at kredse om det  simple, uspolerede liv blandt de russiske bønder.  Her fandt han en tro og livsindstilling, som kunne  forene praktisk arbejde med kristendommens  etik.

Bekendelser er en gribende selvbiografi af en  af verdenslitteraturens største stemmer og et  hovedværk i Tolstojs religiøse forfatterskab.  Nøgternt fortæller han om sin eksistentielle krise  og åndelige udvikling frem mod en forpligtende  tro på Gud og det gode i mennesket. Bogen  udkommer nu for første gang på dansk og  introduceres af redaktør og ruslandskender  ANNA LIBAK.

LEV TOLSTOJ (1828-1910) var født ind i den russiske overklasse, som han indgående beskrev i sine romaner og fortællinger. Han  gjorde karriere i militæret og deltog bl.a. i  Krimkrigen 1853-56. Siden helligede han sig det  ambitiøse arbejde med at omdanne sit gods til idealistisk mønsterbrug. Hans omfattende sociale engagement i den sidste halvdel af livet  gjorde ham til et etisk forbillede verden over,  også længe efter hans død.

"Når man læser Lev Tolstojs lille skrift Bekendelser, bliver man forundret over, hvor let genkendelige hans anfægtelser  er. De virker fuldkommen lige så aktuelle og umiddelbart  forståelige i dag, som da forfatteren nedfældede dem i slutningen af 1870’erne." Fra Anna Libaks forord