Det her er hjertet

Et sorgfuldt kærlighedsdigt til en elsket afdød af den svenske digter Bodil Malmsten, oversat og med forord af Henrik Wivel.

Digtene i DET HER ER HJERTET udgør et sammenhængende hele. Der er tale om ét langt biografisk og fortællende digt, hvor forfatteren fra den chokerende meddelelse om den tidlige samlevers død ruller deres liv sammen op i erindringen.

BODIL MALMSTEN beskriver ikke alene den eksistentielle angst, men også den rent fysiske frygt, der kommer, når den andens død forstærker følelsen af ens egen dødelighed. Den overgribende metafor for dette er hjertet, det lyriske jegs hjerte. Et udsat hjerte, der, ved den elskedes død, spaltes og perforeres og holder op med at slå i den vanlige rytme. Det arytmiske er et gennemgående træk ved Bodil Malmstens digte, de går ikke op, de kommer stødvis, uregelmæssigt og udstanset i ord og brudte sætninger.

Således kan prosadigtene i DET HER ER HJERTET også læses enkeltvis. Digtene er i den forstand ligetil. Konkrete og forståelige – brugsdigte.
Fra Henrik Wivels forord 

BODIL MALMSTEN, 1944-2016, var svensk forfatter, dramatiker og kulturskribent. Hun levede i en lang årrække sammen med billedkunstneren Peter Csihas.

Henrik Wivel, født 1954, er kulturskribent, kritiker og forfatter.