En åben dør, som ingen kan lukke

Christian Lemmerz: Alter, Lyngby Kirke, 2012 Foto: Anders Sune Berg

Førende kunstskribenter diskuterer Reformationen i nyere dansk kirkekunst i rigt illustreret pragtværk, redigeret af Lisbeth Smedegaard Andersen og Karsten Nissen.

Det er en myte, at Martin Luther var billedstormer. Han tillod kirkekunst, der havde et pædagogisk eller illustrativt sigte. Gennem de seneste 50 år er en reformation af den danske kirkeudsmykning imidlertid vokset frem. Stadig flere kirker åbner dørene for den eksperimenterende og abstrakte samtidskunst, hvis billedsprog lægger op til en langt friere fortolkning end den traditionelle kirkekunst. Budskabet er ikke længere givet, men skabes i samspil med kirkegængeren.

Rundt om i landets kirker møder menigheden værker af anerkendte kunstnere som Per Kirkeby, Peter Brandes, Maja Lisa Engelhardt, Arne Haugen Sørensen, Thomas Kluge, John Kørner, Søren Ulrik Thomsen og Christian Lemmerz.

EN ÅBEN DØR, SOM INGEN KAN LUKKE undersøger forbindelseslinjerne mellem den lutherske teologi og den nyere danske kirkekunst. Centralt står kernebegreber som nåde, lov, evangelium, sakramenter og menighed. Skribenterne præsenterer et bredt udvalg af den fremmeste nyere kirkekunst, som tematiserer teologien, men samtidig udfordrer den. Den moderne kirkekunst er hverken belærende eller opbyggelig. Men kirken indrammer kunsten på anden vis end galleriet og museet – kirkerummet er i dialog med traditioner og en tilværelsesforståelse, som sætter grænser.

Bogens tekster er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen, Lisbeth Bonde, Hans Jørgen Frederiksen, Anne-Mette Gravgaard, Martin Wangsgaard Jürgensen og Miriam Watts.