Liv og lidenskab

En perlerække af tekster fra Johannes Sløks egen skarpe pen introducerer hans tænkning og viser hans store spændvidde og mange udtryksformer. Udvalgt og med indledende essay af Kjeld Holm.

Johannes Sløk var en af de største danske tænkere i det 20. århundrede. Hans værk var filosofisk, teologisk og polemisk. Hans tænkning nærede sig ved hans personlige liv og vice versa. Sløk kredsede bestandigt om særligt ét grundvilkår: mennesket som sprogligt væsen i en verden, der konstant bryder sammen.

Sløk bragte teologien i spil med den europæiske filosofi, humanisme og litteratur og forholdt sig ganske kritisk til den danske magelige og borgerlige kristendomsdyrkelse. 

Bogen præsenterer i kortform kerneemner som eksistensfilosofi, Kierkegaard og Luther, modernitet, studenteroprøret, dannelse og uddannelse. Gennem bogen løber en strøm af passion – den lidenskab og lidelse, livet udspringer af. 

LIV OG LIDENSKAB udgives i anledning af 100-året for Johannes Sløk. Bogen er velegnet som en introduktion til hans mangefacetterede og omfangsrige forfatterskab. Enkelte af teksterne har ikke tidligere været trykt. Bogen udgives med et fyldigt indledningsessay af Kjeld Holm, hans elev og nære ven gennem mere end 30 år. 

JOHANNES SLØK (1916-2001) hører til blandt de fire store såkaldte Aarhusteologer. Han var professor i teologi ved Aarhus Universitet og grundlagde her i 1967 Institut for Idéhistorie.