Løft blikket

Skarp debatbog fra en af tidens vigtigste stemmer analyserer narcissismens kraft i tiden. Når vores eget selvbillede konstant står i vejen for udsynet til medmennesket og fællesskabet, risikerer vi at miste fokus på tidens væsentlige problemstillinger.

Ligesom i myten om den græske gudesøn Narcissus er det moderne menneske hele tiden i fare for at gå til i selvforelskelse. Vi kalder det noget andet: selvstændighed, alene-tid og personlig prioritering, men de mange forskellige navne ændrer ikke ved, at det omgivende bliver valgt fra.

I LØFT BLIKKET peger Sørine Gotfredsen på, hvordan det indadvendte blik sætter alvorlige spor overalt – lige fra troen på, at alle svar findes i eget indre, til manglende evne til at indgå i tidens principielle diskussioner uden hele tiden at være optaget af sin egen position. Et træk, der risikerer at blive fatalt i den igangværende debat om indvandring.

Med eksempler fra litteraturen og med Luther, Grundtvig og Kierkegaard ved hånden analyserer Sørine Gotfredsen narcissismens kraft og tegner et stærkt og ærligt portræt af en tid, hvor vores eget selvbillede ofte kommer til at dominere udsynet til vores medmennesker og til det guddommelige i tilværelsen. For ikke at visne bort som Narcissus ved kildens bred må vi løfte blikket og erkende, at nåden har sin rod et andet sted end i os selv.

Sørine Gotfredsen (f. 1967) er journalist, præst, debattør og forfatter til bl.a. Den åndløse dansker (2011) og At leve med Kierkegaard (2013).