Silkevejene

Internationalt storværk af den anerkendte Oxford-historiker Peter Frankopan viser, at fremdrift og udvikling opstår i mødet mellem civilisationer.

Indtil for nylig søgte man lykken i USA. I dag er det Centralasien, Kina og Indien, som lokker de eventyrlystne og risikovillige til. Regionen er efter alt at dømme den nye supermagt inden for global politik, handel og kultur.

Men dette er langtfra en ny situation. Før 1500-tallet lå Europa i periferien af den kendte verden. Silkevejene var fra omkring 1. århundrede f.Kr. til 1500-tallet verdens hjerte og centralnervesystem. Dette netværk af handelsruter bandt den østlige og den vestlige civilisation sammen fra Mongoliet til Middelhavet. Verdens største religioner opstod i Mellemøsten og Asien, ligesom sprog, ideer og sygdomme bredte sig langs hoved- og bivejene.

Længslen efter nye varer og mere jord drev klaner og karavaner fremad. Undervejs opstod alliancer og imperier – og brød sammen igen. Uanset religiøse og politiske uenigheder kunne de forskellige etniske grupper og nationaliteter som regel finde ud af at handle med hinanden.

SILKEVEJENEviser med blændende overblik, hvordan de østlige og vestlige civilisationer op gennem århundrederne har skiftevis beriget og bekriget hinanden. Vores kendte verden er blevet til i en stadig udveksling med det ”vilde og fremmede” mod øst. Spørgsmålet er, om den vestlige verden kan løsrive sig fra sine egne dobbelte dagsordener i samarbejdet med landene langs den genopståede Silkevej? Bogen er et overflødighedshorn af overraskende viden og nye fortællinger om, hvordan en verdensorden bliver til og tager form – historisk som aktuelt.

PETER FRANKOPAN, født 1971, er en af Englands førende yngre historikere. Han er leder af Center for byzantinske studier ved Oxford University samt skribent ved en række toneangivende medier som The New York Times og The Guardian.

SILKEVEJENE er et imponerende arbejde. Som korrektiv til det eurocentrerede historiesyn er bogen spændende og meget velkommen.

★ ★ ★ ★ ★ Jyllands-Posten

En uundværlig og sober fremstilling af verdenshistorien fra en anden og vel sagtens mere rimelig vinkel end Vestens

Information

En ambitiøs genskrivning af verdenshistorien set fra et centralasiatisk synspunkt

Weekenavisen