Kirkeretninger i Danmark. Kristendommens veje fra oplysningstid til nutid

Historien om de mange kristne kirkeretningers historie og udvikling

Den kristne kirkes forgreninger

Der var og er mange kristne kirkeretninger i Danmark. Grundtvigianisme og Indre Mission betragtes traditionelt som modsætninger, hvor det levende ord står i modsætning til en trofasthed over for Bibelens ord. Men der er også Den romersk-katolske Kirke, Pinsebevægelsen og de øvrige frikirker – og et utal af andre forgreninger.

Kirkeretningernes præg på samfundet

Hvad står kirkeretningerne for, og hvori består deres ligheder og forskelle? Landet over har de kirkelige retninger været med til at sætte stort præg på kirke-, skole- og kulturliv i hvert et sogn, men hvordan har de bekæmpet og påvirket hinanden i denne proces?

En ukendt del af Danmarkshistorien

Kirkeretninger i Danmark af professor, dr.theol. Kurt E. Larsen giver for første gang et overblik over den kristne kirkes mange veje – fra oplysningstiden til nutiden. Der er langt større kirkelig pluralisme i dag end på noget tidligere tidspunkt i Danmarks historie. Kirkelige retninger er opstået og har udviklet sig igennem snart 300 år med hver deres forståelse af kristendommen. Bogen er bygget kronologisk op, og der tegnes et billede af den tid og sammenhæng, som den enkelte kirkeretning opstod i og blev formet af.

At forbinde sig med historien

I vores tid har mange – mere end nogensinde før – brug for at forbinde sig med historien, så det fælles grundlag for liv og kultur ikke tabes af syne. Dette vældige kirkehistoriske værk er et væsentligt bidrag hertil.

Kurt E. Larsen, født 1955, er professor dr.theol. i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Aarhus samt klummeskribent ved Kristeligt Dagblad.