Da vikingerne mødte korset

Ved at følge den franske munk Ansgar tegner forfatter Torben Bramming et levende portræt af den tidlige middelalders Europa og overgangen til kristendom i Danmark.

Det var en verdenspolitisk begivenhed, da danerkongen Harald Klak blev døbt under stor ceremoniel i 826. Klak havde brug for at alliere sig med Frankerrigets kejser, Ludvig den Fromme, men hvordan sikrede frankerne, at Klak og hans folk nu også tog den kristne tro til sig? Kejseren udvalgte den unge munk Ansgar fra eliteklostret i Corbie til at følge Harald Klak mod nord, ind i ukendt land, for at prædike budskabet.

Med stor indlevelse og gennem samtidige kilder følger Torben Bramming Ansgar på hans mission. Utrætteligt udbredte Ansgar ordet om Hvidekrist over for vikingerne og deres nordiske mytologi, og med taktik og tålmod lykkedes det ham at anlægge kirker i Ribe, Hedeby, Hamborg og Birka.

Ofte begrundes overgangen til kristendom i Danmark økonomisk og strategisk – fra kongen og nedefter. Ansgars betydning som apostel blandt folket har derimod været underbelyst. Men arkæologiske fund fra de senere år viser, at kristendommen har været langt mere udbredt blandt danerne på Ansgars tid end tidligere antaget. Ansgars mission lykkedes, og Danmarkshistorien skal skrives om. Med bogen her kastes der nyt lys over Ansgars afgørende rolle, da vikingerne mødte korset.

TORBEN BRAMMING (f. 1964) er teolog med speciale i kirkehistorie og forfatter til flere roste bøger, senest Rantzau – den hellige kriger (2016) og Brorson – sjælens digter (2015, sm. med Bente Bramming). Præst ved Ribe Domkirke samt leder af kulturcentret Taarnborg.