En ny rytme i livet

Den store generation født i 1940erne trækker sig disse år tilbage fra arbejslivet og skal finde en ny rytme i tilværelsen. Journalist Nanna Schelde har samlet 16 modige fortællinger om overgangen fra arbejdsliv til pension.

At trække sig tilbage fra arbejdslivet hører til en af tilværelsens store overgange. Det er ikke altid let at skulle opgive sit formelle erhverv og ændre hverdagsrytme, selv om en større grad af frihed venter. Arbejde er lig identitet og engage ment. Store spørgsmål melder sig ofte: Hvor skal jeg nu bo? Hvad vil jeg gerne have ud af mit nye liv? Hvordan kan jeg fortsat bidrage meningsfuldt til et fællesskab?

16 livsmodige danskere har fortalt deres historie til Nanna Schelde, journalist ved Kriste ligt Dagblads Liv&Sjæl-redaktion. EN NY RYTME I LIVET deler åbenhjertigt ud af de personlige erfaringer med at komme helskindet gennem denne til tider krævende proces.

Bogen er inddelt i temaer, og jegfortællingerne supple res af gode råd fra eksperter. Det fælles budskab lyder: En ny og spændende tid med mere luft under vingerne venter, men der skal gøres et stykke arbejde.

Mød

Ritt Bjerregaard • Ivar Brændgaard • Elisabeth Dons Christensen • Lise Egholm • Susanne Houd • Mimi Jakobsen • Peter Aalbæk • Jensen • Povl Krogsgaard-Larsen • Mogens Kjær • Jan Skamby • Madsen • Mehdi Mozaffari • Hans Edvard Nørregård-Nielsen • Ghita Nørby • Kai Selliken • Jette Thomsen • Uffe Østergaard