Europas stjerne

Prisbelønnet litterært pragtværk af den svenske forfatter Nina Burton trækker tråde fra Erasmus af Rotterdam og renæssancehumanismen til vore dages Europa.

Erasmus af Rotterdam var den store stjerne i reformationstidens Europa. Hans utrættelige forsvar for humanisme og lærdom prægede politik, pædagogik og kunst, og han forstod som ingen anden at udnytte mulighederne i den gutenbergske medierevolution – i sin levetid stod han alene bag en femtedel af alle udgivelser. Når han rejste rundt til kontinentets storbyer, samledes tidens kunstnere og forfattere omkring ham: Hans Holbein, Albrecht Dürer, Thomas More og også Martin Luther, som han endte i en rasende fejde med.

Men Erasmus var også en enspænder, der trivedes bedst alene i sit bibliotek. Han forsagede enhver politisk bevægelse og foretrak eftertænksomhed frem for splid. Men i takt med, at flyvebladenes overskrifter begyndte at råbe højere og højere og religionsstridighederne tog til, blev hans pacifistiske, internationale idealer kontroversielle og skabte ham mange fjender.

Med EUROPAS STJERNE formår Nina Burton at leve op til Erasmus’ ideal om at føre samtale på tværs af tid og sted. Med bogen tegner hun et indlevende portræt af humanismens fader og af et Nordeuropa på vej fra middelalder mod modernitet.

NINA BURTON, født 1946, er litterat (dr.phil.), forfatter og lyriker. Hun er medlem af det svenske videnskabsakademi og har modtaget en række priser, bl.a. Sveriges største faglitterære pris, Stora fackbokspriset, og senest den prestigefyldte Augustprisen for EUROPAS STJERNE.

Blandt det mest værdifulde, der skrives i Sverige netop nu … I tider, hvor der tales så meget om behovet for dannelse, er Nina Burton et fremragende forbillede.

Svenska Dagbladet

Det er en dejlig bog, Nina Burton har skrevet. Den er i Erasmus’ ånd, fordi den inviterer et stort publikum til eftertanke, debat og samtale.

★ ★ ★ ★ ★ Bjørn Bredal, Kristeligt Dagblad

Når man først åbner bogen, er den svær at lægge fra sig ... Stor tak til Nina Burton

★ ★ ★ ★ ★ Jeanette Varberg, Politiken

En fascinerende bog, der giver et stærkt billede af personkredsen omkring og efter Erasmus, af trykkekunstens revolution af Europa og af en europæisk tradition for oplysning og lærdom ... Nina Burtons bog lige er til tiden.

Frederik Stjernfelt, Weekendavisen