Jan Lindhardt

Jan Lindhardt. - Foto: Leif Tuxen

Jan Lindhardt (1938) er dr.theol. og blev i 1997, efter en lang universitetskarriere primært inden for retorik-faget, biskop i Roskilde.

Som sådan gjorde han sig fra begyndelsen bemærket med en medierettethed og medievanthed, der har forvandlet bispeembedet. Få - om nogen - har præget den kirkelige debat så kraftigt som Lindhardt, og få har gjort det med så stor uforudsigelighed.Jan Lindhardt er gift og far til 6 børn - og et større forfatterskab, der bl.a. tæller bøger om Machiavelli og Martin Luther og en række titler, der enkelt og pædagogisk fører læseren ind i kirkens verden, fx Katekismus for voksne, Fra bønnens verden og Ind i kirken.

I Det skal råbes fortæller Jan Lindhardt sine erindringer, lige fra opvæksten som stammer i en storsnakkende professorfamilie til tiden som medieeksponeret biskop.

I Vores patetiske kultur foretager Jan Lindhardt et åndshistorisk ridt fra antikken til i dag og viser, hvordan den antikke retoriks tanke om patos har sat sig på dagsordenen i kultur, politik, religion, ja, helt ind i privaten, hvor både arbejdslivet og kærlighedslivet er fuld af patos.