BØRNEIMPORTEN

Ny bog afdækker begyndelsen på dansk udenlandsk adoption efter Anden Verdenskrig. Intentionerne var gode, men ingen undersøgte de kommende forældre - med omsorgssvigt, misbrug og livslange problemer som konsekvens.

I kølvandet på Anden Verdenskrig blev op mod 3.000 tyske mulatbørn adopteret til Danmark. De var resultatet af forhold mellem tyske kvinder og afroamerikanske soldater i et Vesttyskland, hvor nazismen endnu spøgte.

I deres fødeland var børnene uønskede, men i Danmark ville mange par gerne adoptere dem. Den godhjertede Tytte Botfeldt hjalp derfor med at finde mulatbørn til adoption, men hun arbejdede uden autorisation, og ingen undersøgte adoptivforældrene.

BØRNEIMPORTEN giver ordet til de adopterede, der for første gang fortæller om, hvilke konsekvenser det har haft at blive rykket op med rode og plantet i tilfældige danske familier. Samtidig fortælles historien om udenlandsk adoptions spæde begyndelse i Danmark en historie, der trækker mange tråde til vore dages adoptionsdebat.

Amalie Linde, Matilde Hørmand-Pallesen og Amalie Kønigsfeldt:
BØRNEIMPORTEN
Et mørkt kapitel i fortællingen om udenlandsk adoption

282 sider, 249,95 kr.

UDKOMMER den 4. september 2013