BERTEL. Thorvaldsens kunst i Danmark

Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) er en af vores mest hædrede og hyldedekunstnere. Han boede det meste af sit liv i Rom og var – i europæisk sammenhæng – en af sin tids ubetinget mest efterspurgte kunstnere. Men Thorvaldsen opretholdt sine tætte relationer til Danmark, hvor han igennem et halvt århundrede stod for prestigefyldte udsmykningsprojekter til konge, adel og borgerskab. Allerede i hans levetid blev der taget initiativ til et museum for hans værk.

BERTEL er den første kortlægning og fremstilling af Thorvaldsens kunst i Danmark. Blandt hans mest kendte skulpturer er Kristus-statuen og apostelstatuerne i Vor Frue Kirke i København, men forfatteren behandler også Thorvaldsens bidrag til Christiansborg og Amalienborg, hans portrætter og monumenter samt mindre kendte værker i landsbykirker og på herregårde rundtomkring i landet.

Som kunstner og menneske forstod Thorvaldsen som få at gebærde sig i den politisk og samfundsmæssigt kaotiske periode mellem enevælde og indførelsen af demokrati. Tiden var præget af store visioner om forandringer og reformer. Visioner, som Thorvaldsen med sin kunst bidrog til at udbrede og udødeliggøre for eftertiden.

MARGRETHE FLORYAN, født 1957, er kunsthistoriker, ph.d. og overinspektør ved Thorvaldsens Museum i København.