De sidste timer. Afskedsbreve fra frihedskæmperne 1943-1945

Per Stig Møller er aktuel med bogen "De sidste timer", hvor afskedsbreve fra modstandsfolk offentliggøres. Arkivfoto.

Ny og udvidet bogudgave af frihedskæmpernes afskedsbreve 1943-1945 med forord af Per Stig Møller

Kære Mor!

Jeg er sammen med Jørgen, Niels og Ludvig i Dag blevet stillet for en Krigsret. Vi blev dømt til Døden. Jeg ved, du er en stærk Kvinde, og at du vil tage dette, men hører du, det er ikke nok, at du tager det, du skal ogsaa forstaa det. Jeg er kun en lille Ting, og min Person vil meget snart være glemt, men den Idé, det Liv, den Inspiration, der fyldte mig, vil leve videre.

Kim Malthe-Bruun

Under Anden Verdenskrig blev 112 danske frihedskæmpere henrettet efter tysk krigsretsdom. Mange fik lov til at skrive et afskedsbrev til deres nærmeste i de sidste timer inden døden. Deres afsked er stærk og rørende, præget af en erkendelse af, at prisen for ikke at handle mod nazisterne dog havde været større end den, de nu står over for.

DE SIDSTE TIMER samler afskedsbrevene fra de danske modstandsfolk. Disse breve er et vidnesbyrd om, hvad vi kommer af, hvad frihed betyder, og hvilke ofre andre har bragt for os, der lever i dag.

Første udgave af DE SIDSTE TIMER udkom allerede i efteråret 1945. Denne udgave, der udgives i anledning af 75-året for befrielsen, indeholder flere biografiske oplysninger end tidligere.

PER STIG MØLLER har skrevet bogens nye forord.