Den indre krig. Om moralsk skade i arbejdslivet

”I 2013 rejser jeg til Jordan på projektinspektion. Krigen i Syrien raser, massive flygtningestrømme krydser hver dag grænsen til nabolandet. (…) I det golde ørkenlandskab er der rejst det ene lyse FN-telt efter det andet. (…) Der er kniv-overfald, mangel på medicin, unge kvinder forulempes om natten, og en ældre kvinde i en kørestol har brækket ryggen efter at have hentet vand ved en brønd. (…) Jeg er vidne til noget, jeg ikke kan gribe ind overfor. Da jeg rejser hjem, føler jeg, at jeg svigter. Mørket invaderer mit livsmod.”
- Synne Garff

Synne Garff, leder af Center for tro, tab og traumer, forfatter og tidligere international chef i en NGO, undersøger i bogen "Den indre krig", hvad der sker, når ens menneskelige værdier kolliderer med virkeligheden, og man føler sig magtesløs. En situation, som hun selv har stået i, og som radikalt ændrede hendes liv.

Følelser som magtesløshed, skyld, skam og vrede er både stærke og nedbrydende og kan resultere i den alvorlige lidelse ”moralsk skade” – en traumetilstand, der truer og ultimativt ødelægger et menneskes identitet og liv, og som især ses hos dem, der arbejder i spændingsfeltet mellem liv og død, fx soldater, sundhedspersonale, præster, socialrådgivere og NGO-medarbejdere.

Nyere amerikansk forskning viser, at man, som et supplement til den gængse læge- og psykologbehandling, med fordel kan inddrage eksistentielle og åndelige perspektiver, når man har med moralsk traumatiserede og skadede mennesker at gøre.

SYNNE GARFF, født 1967, er cand.phil., forfatter, præst, leder af Center for tro, tab og traumer, som arbejder med bl.a. moralsk stress og moralsk skade på et økumenisk grundlag, og tidligere international chef i en NGO.