Den keltiske ånd. Længsel efter mening og identitet

Foto: Poul Ib Henriksen

Den grønne ø Irland, der også på engelsk kaldes ”The emerald Isle”, var kernen i den keltiske kultur, en førreformatorisk kultur, der i den efterfølgende romantik og modernitet er blevet et symbol på den uspolerede oprindelighed, som den nordvesteuropæiske kultur mistede gennem undertrykkelse fra først romerne og siden germanske folkeslag.

Irland og andre keltiske dele af Storbritannien beskrives ofte som hjemsted for en særlig ånd og mentalitet. Siden slutningen af forrige århundrede har denne opfattelse oplevet en renæssance. I store dele af den vestlige verden har fascinationen af ”keltisk kristendom” og ”keltisk spiritualitet” udviklet sig til en hel vækkelse. Den kommer blandt andet til udtryk i, at det er blevet populært at tage på pilgrimsvandringer og retræter af kortere eller længere varighed. Her finder man typisk en friere og mere sanselig og fysisk måde at praktisere religion på end inden for kirkens mure.

Michael Böss bevæger sig gennem bogen ud i landskabet for at møde mennesker og steder, som repræsenterer det særligt keltiske. Her forstår han, at keltisk kristendom skal ses i lyset af en voksende kritik af Luther og dermed folkekirkens bekendelsesgrundlag og liturgi. Desuden kan man se den som et led i et opgør med kirkens patriarkalske tradition. Mere generelt er den udtryk for det senmoderne menneskes romantiske længsel efter helhed, identitet og et mere bæredygtigt liv.

DEN KELTISKE ÅND er en personlig og reflekterende bog. Forfatteren tager udgangspunkt i sine mange rejser i Irland, Skotland, Wales og Northumberland gennem de seneste 30 år såvel som kilder og litteratur, der beskriver det keltiske i et historisk, kirkeligt og kulturelt perspektiv.

MICHAEL BÖSS, f. 1952, er en dansk forfatter, historiker, samfundsforsker og debattør. Han er dr.phil. og cand.mag. og samt lektor emeritus ved Aarhus Universitet med forskningsspeciale i national identitetshistorie, nationalisme og canadisk og irsk historie. Af tidligere udgivelser kan nævnes Det demente samfund (2014), Liberalismens vildfarelser (2021) og Nationale drømme - Historien om Canada (2022).