DET MANGFOLDIGE LIV - Hastrup og Hertz om alder

Lone Hertz og Bjarne Hastrup går i klinch med både hopla-ældre, kassetænkning, bureaukrater og fordomme. Udkommer den 4. oktober.

Med den sidste del af livet følger både glæder og nye muligheder, begrænsninger og svære beslutninger. I DET MANGFOLDIGE LIV fortæller Lone Hertz og Bjarne Hastrup åbenhjertigt om at blive ældre, og de diskuterer livligt samfundets syn på alder.

Bjarne Hastrup er adm. direktør for Ældre Sagen og har i en mindre menneskealder talt dunder til politikere og meningsdannere og organiseret langt over en halv million mennesker for sin sag. Lone Hertz har som skuespiller og foredragsholder fyldt landets forsamlingshuse med sine tanker om livskvalitet i alle aldre og er ikke kendt for at brænde inde med sin sociale indignation.

De er forskellige i kraft af historie, køn og profession. Men de er fælles om at være over 65 år, kategoriseret som den ældre del af befolkningen og dermed puttet ned i en af de kasser, som Lone Hertz hader af et godt og inderligt hjerte.

Sammen har de sat sig for at slå kasserne til pindebrænde, så det med Bjarne Hastrups ord bliver mennesket og ikke alderen, der kommer til at stå i centrum. DET MANGFOLDIGE LIV er en bog om alder - om værdier, livsvidner og visioner, om arbejde, motion og pension, om ensomhed, liv og død.

DET MANGFOLDIGE LIV
Hastrup og Hertz om alder

Fortalt til Lotte Kirkeby Hansen
271 sider, indbundet
Isbn 978 87 7467 089 6
299 kr.

Udkommer den 4. oktober