HUSET MED DE MANGE BOLIGER Ny dansk kirkekunst

Kunsthistoriker, teolog og forfatter LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN udforsker i sit nye værk samspillet mellem kunsten og kirken i den nyeste danske kirkekunst.

Kunsten og kirken har talt sammen i 2000 år. Til nogle tider frugtbart, til andre tider anstrengt, men de har aldrig kunnet slippe hinanden. Hverken kunsten eller kristendommen har derfor været upåvirket af den anden eller af deres tid. Også i det nye årtusind fortsætter samtalen mellem kirken, kunsten og samtiden i form af en række nye kirkeudsmykninger. Nogle steder frugtbart, andre steder anstrengt.

31 af disse udsmykninger formidles og fortolkes i HUSET MED DE MANGE BOLIGER, hvor LISBETH SMEDEGAARD ANDERSENviser, at kirken gør noget ved kunsten og omvendt. Med sin baggrund i både teologi og kunsthistorie når forfatteren dybt ind i begge verdener. Man bliver udfordret af hendes fortolkninger, man bliver klogere på både kunst og kristendom og man får en vældig lyst til straks at komme ud og besøge kirkerne!

HUSET MED DE MANGE BOLIGER
er rigt illustreret med værker af: Poul Anker Bech, Peter Brandes, Peter Callesen, Dorte Dahlin, Maja Lisa Engelhardt, Erik A. Frandsen, Erik Heide, Niels Helledie, Anita Houvenaeghel, Sophia Kalkau, Per Kirkeby, Thomas Kluge, Lise Lotte Krodal, John Kørner, Christian Lemmerz, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Kehnet Nielsen, Bjørn Nørgaard, Torbjørn Olsen, Tróndur Patursson, Hanne Skyum, Arne Haugen Sørensen, Steffen Tast, Søren Ulrik Thomsen, Jette Vohlert, Laila Westergaard og Simon Aaen.

HUSET MED DE MANGE BOLIGER
Ny dansk kirkekunst
Af Lisbeth Smedegaard Andersen
Flot indbundet og rigt illustreret
267 sider, 299,95 kr.

Hent pressebilleder her