Ikke i Guds navn

Foto: Blake-Ezra Photography

Tidligere overrabbiner og en af Storbritanniens vigtigste intellektuelle stemmer Jonathan Sacks undersøger, hvordan jødedom, kristendom og islam kan bekæmpe religiøs vold - ikke ved at forlade troen, men gennem den.

Efter et århundrede med fascistisk og kommunistisk terror håbede den vestlige verden, at man nu endegyldigt kunne lægge ideologisk og religiøs vold bag sig. Men i de første årtier af det nye årtusinde har verden desværre oplevet det modsatte.

Hannah Arendt talte om ondskabens banalitet – Jonathan Sacks formulerer i denne bog begrebet om altruistisk ondskab: vold begået i høje idealers navn. Hvorfor opstår vold mellem forskellige grupper? Hvorfor giver en religion, der ellers prædiker fred, så ofte anledning til udstødelse og terror? Sacks går tilbage til Det Gamle Testamente, det fælles udspring for jødedom, kristendom og islam, og nærlæser centrale tekster for herigennem at udfordre det synspunkt, at volden skulle være en indbygget del af religionerne.

Jøder, kristne og muslimer bindes sammen af deres fælles udgangspunkt. I dette fællesskab ligger hele styrken til at modstå de ekstreme kræfter, der overbeviser unge mennesker om at slå ihjel med sværdet i hånd. Den frie verden må forstå, at kampen mod religiøs vold ikke kan vindes på rationalismens banehalvdel alene. Vejen går ikke uden om religionerne, men igennem dem.

JONATHAN SACKS (f. 1948) er filosof og tidligere overrabbiner over Storbritannien og Commonwealth. Han er forfatter til en række værker og betragtes som en af de mest indflydelsesrige debattører og intellektuelle i den engelsktalende verden. Han modtog i 2016 den prestigefyldte Templeton-pris for sit arbejde.