Kongelige mord i middelalderen

Den blodige kamp om magten i Danmarks vikingetid og middelalder

Kongerækkens blodige fortid

Det var farligt at være dansk konge i vikingetid og højmiddelalder. At blive myrdet var en erhvervsrisiko. I en periode på 300 år blev der dræbt ikke mindre end otte konger, en svoger til kongen og et par brødre. Fortællingerne om disse kongemord omhandler nogle af de mest dramatiske begivenheder i danmarkshistorien, hvor vold og drab var de afgørende politiske midler.

Magtbegær som motiv

Kongelige mord i middelalderen begynder med drabet på Harald Blåtand i 987 og ender med det berømte mord på Erik Klipping ved 56 knivstik i 1286. Efter middelalderen ophører kongemordene helt. Middelaldereksperten, ph.d. Torben Svendrup undersøger derudover blandt andet den grusomme halshugning af kong Erik Plovpenning og brodermordet på Harald Kesja og hele hans familie. Langt de fleste drab var motiveret af magtbegær inden for kongeslægten, men enkelte blev sat i værk af utilfredse stormænd.

Middelalderens magtspil

Omstændighederne omkring kongemordene viser, hvordan middelalderen fungerede socialt, politisk og religiøst. Kristendommen gennemsyrede hele samfundet, og kirken var en tredje magtfaktor ved siden af konge og stormænd. I dette strategiske magtspil mellem konge, stormænd og kirke foregik kampen om den danske trone — og kongerne faldt én efter én.

Torben Svendrup, født 1953, er ph.d. i historie og har skrevet en lang række bøger og artikler om middelalderen, herunder Når ræven vogter gæs (2017), som var nomineret til Årets Historiske Bog. Er desuden foredragsholder og har medvirket i og været konsulent på tv-programmer om middelalderhistorie, blandt andet Ingemann og kongerækken (2022).