Kristeligt Dagblads Forlags program på Bogforum

PROGRAMMET PÅ KRISTELIGT DAGBLADS FORLAGS STAND: C2-016

FREDAG DEN 3. NOVEMBER

12:40 – 13:25 - Sørine Gotfredsen i samtale med Jes Stein Pedersen
Hvor: Biografiscenen

Kærlighed er mere end romantik. Kærlighed er noget fælles, der giver en fornemmelse af at gå i ét med omgivelserne. I dialog med Kim Larsen og N.F.S. Grundtvig viser forfatter og præst Sørine Gotfredsen i Livskraft, at alle kan få adgang til netop dét, en stor fælles skønhed og rigdom.

15:00 – 15:30 – Magtfulde dronninger i middelalderen
Historiker Torben Svendrup i samtale med journalist Anders Ellebæk Madsen

Middelalderhistorikeren Torben Svendrup interviewes af historiejournalist på Kristeligt Dagblad Anders Ellebæk Madsen. Omdrejningspunktet for samtalen er Svendrups bog Magtfulde dronninger i middelalderen, der fortæller historien om de stærke og handlekraftige dronninger og kvinder i den danske middelalder, der ikke kun medvirkede i alliancespil som potentielle brude og mødre til den næste konge, men også som selvstændige aktører på linje med mænd. Kvinderne kunne bryde igennem den patriarkalske samfundsstruktur i middelalderen, bl.a. pga. kirkens positive kvindesyn.

15:30 – 16:00 – Frederik 3.
Historiker Lars Christensen I samtale med historiker Asser Amdisen

Forfatter og historiker Lars Christensen vil i selskab med historiker Asser Amdisen tale om kongerækkens Frederik 3. (1609-1670), der oprindeligt ikke skulle have haft kronen, men som efter sin ældre bror Christians død, blev tronfølger. Frederik 3. blev Danmarks første enevældige konge, og han var en både velbegavet og lærd mand med mange boglige interesser, og den diametrale modsætning af sin far - levemanden Christian 4. Glæd dig til en halv time i godt selskab med en ofte overset og alligevel meget markant stemme fra Danmarks historie.

LØRDAG DEN 4. NOVEMBER

13:30 -14:00 – Den keltiske ånd. Længsel efter mening og identitet
En samtale mellem historiker Michael Böss og kulturredaktør på Kristeligt Dagblad Michael Bach Henriksen

Oplev en samtale mellem historiker og samfundsforsker Michael Böss og kulturredaktør på Kristeligt dagblad Michael Bach Henriksen omhandlende keltisk kultur og ånd. Udgangspunktet for samtalen er bogen Den keltiske ånd. Længsel efter mening og identitet, der udkom på Kristeligt Dagblads Forlag i september. Den keltiske kultur er for mange mennesker i dag blevet en vej ind til en særlig åndfuldhed og en balance mellem menneske, natur og klima. En balance som det moderne, materielle højhastighedssamfund har mistet. Michael Böss vil fortælle om nutidens interesse for keltisk spiritualitet og kristendom, og sætte fænomenet ind i en historisk sammenhæng. Samtidig vil Böss, i samtale med Bach Henriksen, uddybe, hvori det moderne menneskes fascination af og længsel efter den keltiske kultur og kristendom bunder.

14:00 – 14:30 – Livskraft. En personlig fortælling om Grundtvig og Kim Larsen
Forfatter og debattør Sørine Gotfredsen interviewes af journalist Else Marie Nygaard

Debattør og forfatter Sørine Gotfredsen, der er aktuel med bogen Livskraft. En personlig fortælling om Grundtvig og Kim Larsen, interviewes af liv og sjæl-journalist på Kristeligt Dagblad, Else Marie Nygaard. Dannelse, livskraft og Grundtvigs og Kim Larsens tekster og musik vil være grundstenen i en samtale, der trækker på forfatterens egne erfaringer med at spejle sig i det store stof, vi er fælles om: litteraturen, sproget, myterne. Hun kender som præst og menneske de store dilemmaer, svære valg og ubegribelige fejltagelser, et menneskeliv oftest formes og rundes af.

14:45 – 15:15 – Den foranderlige klode. En ufortalt historie
Signering med forfatter Peter Frankopan

Mød Peter Frankopan, en af Englands førende historikere og forfatter til den internationale bestseller Silkevejene. En ny verdenshistorie på Kristeligt Dagblads Forlags stand, hvor han vil signere sin aktuelle udgivelse Den foranderlige klode. En ufortalt historie. Bogen er den første samlede beskrivelse af klimaets historie i et globalt og tusindårigt perspektiv og fortællende historieformidling af bedste internationale karakter. Efter signeringen kan du opleve Peter Frankopan på Vidensscenen kl. 15:35 - 16:20.

15:30 – 16:00 – Troens almanak 2024
Forfatter Charlotte Rørth i samtale med forlagschef Pernille Follmann Ballebye

Journalist og forfatter Charlotte Rørth har skrevet og tilrettelagt Troens Almanak 2024. Bogen er en smuk samling af nordiske kunstværker, digte, citater, salmevers, bibeltekster og egne ord. I bogen fortæller hun personligt og direkte om sit liv som mor og farmor, og om hvordan hun med alderen bliver stadigt mere bevidst om sine rødder. Om de generationer der kom før hende, og om dem, der vil komme efter - fremtidige generationer, som vi skylder at efterlade en grøn planet - og tidligere generationer, især af kvinder, som vi skylder at ære for det liv, de formåede at skabe i en tid, hvor uddannelse og arbejde var de færreste kvinder forundt. Charlotte Rørth fremhæver her sin egen mormor, der satte en ære i at holde hus, med alt hvad det indebar af tøjvask, stryning, håndarbejde, madlavning osv. En lang række huslige og traditionelle "håndværk", som igen finder deres indpas i et moderne samfund præget af en "forbrug og smid væk"-kultur. Forlagschef på Kristeligt Dagblads Forlag Pernille Follmann Ballebye vil samtale med Charlotte Rørth om tankerne bag næste kalenderårs almanak, om kunstværkerne, teksterne og budskaberne, som bogen indeholder.

15:35 – 16:20 - Peter Frankopan
Hvor: Vidensscenen

Klimaforandringer er ikke nye ifølge Peter Frankopan. I Den foranderlige klode viser han, at klimaforandringer altid har haft stor indflydelse på samfund og menneskelige relationer. Kom og bliv klog på nogle overraskende sammenhænge – eksempelvis mellem en islandsk vulkan og OOsmannerrigets fald.

16:00 – 16:30 – Bibelens kvinder
Forfatter Lisbeth Smedegaard interviewes af journalist Else Marie Nygaard

Oplev en samtale mellem forfatteren Lisbeth Smedegaard Andersen og liv og sjæl-journalist ved Kristeligt Dagblad, Else Marie Nygaard, om Smedegaards banebrydende værk Bibelens kvinder. En bog, der trækker Bibelens væsentligste kvindeskikkelser i Det Gamle og Det Nye Testamente frem i lyset. Bibelen er skrevet af mænd og for mænd, og kvindernes bibelske rolle bestod først og fremmest i at videreføre slægten, markere en overgang eller inden for fortællingens rammer afsløre en side af mandens karakter. Men hvem var disse kvinder? Hvad afsløres om dem og deres karakter?

SØNDAG DEN 5. NOVEMBER

13:30-14:00 – Kirstens hjerne
Journalist og forfatter Lise Kabell Søgaard i samtale med historiker Dorthe Chakravarty

Journalist Lise Kabell Søgaard interviewes af historiker Dorthe Chakravarty om den undersøgelse af sin familiehistorie, som Søgaard har fortaget med sin mor og farmor. En undersøgelse af hvorfor hendes farmors lillesøster Kirsten døde bare 24 år gammel. Om dette, og de svar hun og familien finder, har hun skrevet bogen Kirstens hjerne. Bogen handler om Kirstens tragiske historie. Om behandling af psykisk syge i 40’erne og i dag. Om skizofreni, det hvide snit, elektrochok og Tove Ditlevsen. Om tro, håb og hjerneforskning. Og om at nærme sig et familiens spøgelse.

Kirstens hjerne er Lise Kabell Søgaards debutbog. Bogen er skrevet over en artikelserie af samme navn, som blev bragt i Kristeligt Dagblad i 2021. En artikelserie, som blev baggrundstæppet for en dokumentar på den amerikanske TV-kanal CNN. En dokumentar som Søgaard selv medvirkede i.

Intervieweren Dorthe Chakravarty er historiker, journalist, forfatter, foredragsholder og podcaster. Hun er især interesseret i "kvindehistorie" og har bl.a. skrevet bogen Nielsine Nielsen - Danmarks første læge og akademiker (2019).

14:00-14:30 – BERTEL Thorvaldsens kunst i Danmark
Margrethe Floryan præsentere bogen

Margrethe Floryan, der er kunsthistoriker og overinspektør ved Thorvaldsens Museum i København, vil fortælle om sit imponerende værk om den hædrede billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans kunst. Som kunstner og menneske forstod Thorvaldsen som få at gebærde sig i den politisk og samfundsmæssigt kaotiske periode mellem enevælde og indførelsen af demokrati. Tiden var præget af store visioner om forandringer og reformer. Visioner, som Thorvaldsen med sin kunst bidrog til at udbrede og udødeliggøre for eftertiden. Glæd dig til at høre om en af Danmarks største kunstnere.