MÆRK GUD

Overlevende og pårørende er lørdage forsamlede på Utøya. Foto: Nils Rosenvold Denmark

Vi længes efter at mærke Gud, fordi Gud findes, skriver Henrik Højlund i sin indfølte, ærlige og konkrete bog om kristendommens inderside spiritualiteten. Udkommer den 23. august.

MÆRK GUD viser, hvordan mennesker til alle tider har gjort sig erfaringer med Gud. Både med hans nærvær og hans fravær. Det bringer enhver, der føler sig forladt af Gud, i godt selskab og fastholder samtidig Gud som en, mennesker kan have en relation til. Gud er ikke en fjern størrelse eller et abstrakt begreb, men dybt nærværende i menneskers liv. Det handler dybest set om at mærke efter!

MÆRK GUD øser af den visdom, som gennem århundrederne har lejret sig hos mennesker, der mærkede Gud fra spirituelle erfaringer hos 300-tallets ørkenfædre over åndelige indsigter hos 1500-tallets reformatorer til dybe erkendelser hos vor tids vise.

Med stor indsigt viser Henrik Højlund, hvordan vi kan få lov at mærke Gud. For om det er i sjælens mørke nat eller i livets lykkeligste øjeblikke, ja, så kan Gud mærkes.

HENRIK HØJLUND (f. 1960) er sognepræst i Løsning-Korning.

UDKOMMER DEN 23. AUGUST