Manden, der ville frelse verden

-- I Vesten undervurderer vi hele tiden, hvor meget kolonitiden betød. Vi ser verden i et øst-vest-perspektiv. Stort set resten af verden ser den i et nord-syd-perspektiv, siger Ole Wæver. -- Foto: Leif Tuxen.

Som missionær var han en rebel, der faldt uden for kirken. Som bistandsmand blev han en af de vigtigste frontkæmpere i det 20. århundrede. Mød Kaj Baagø, Manden, der ville frelse verden

I 1930ernes Århus spiller en lille dreng bold i haven. Men det går galt. Ruden ryger. Drengen fortæller det til sin mor. Du må bede Gud om forladelse, siger hun. Drengen, Kaj Baagø, knæler mellem glasskårene og beder om nåde.

Da Baagø siden tager afstand fra forældrenes tro, bliver han en del af det rebelske teologiske miljø, der fra 1950erne forandrede kirken i Danmark og lagde afstand til klassisk kristendom. Men da han som missionær i Indien nægter at missionere, bliver det for meget for ham selv.

Han melder sig ud af kirken og ind i bistandsmiljøet, hvor han de følgende 25 år bliver den stærkeste drivkraft i udviklingen af dansk u-landsbistand. Fra genopretning af hele landsdele i Bangladesh til oprettelse af kooperativbrug i Latinamerika Mr. Danida er overalt og sætter sig spor, der kan ses den dag i dag.

Manden, der ville frelse verden er historien om et menneske, der gjorde en forskel!

JØRGEN HARBOE
MANDEN, DER VILLE FRELSE VERDEN
Isbn 978-87-7467-048-3
416 sider, 299 kr.

Manden, der ville frelse verden. - Foto: Imperiet