Nils Gunder Hansen

Nils Gunder Hansen Foto: Søren Staal

Nils Gunder Hansen (f. 1956) er litterat, journalist, professor ved Syddansk Universitet, forfatter til værker om Tage Skou-Hansen og K.E. Løgstrup og så er han tidligere formand for det litterære udvalg i Statens Kunstfond, tidligere redaktør på Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende og løbende bidragyder til den offentlige debat.