Pave Frans

Nuanceret, men kritisk portræt af pave Frans og hans vej fra ydmyg jesuitermunk til et af verdens mest magtfulde embeder.

Da pave Frans første gang trådte frem for offentligheden, stod det hurtigt klart, at der blæser nye vinde i den katolske kirke: Han var klædt i hvidt uden den sædvanlige pavelige pomp og pragt og udstrålede nærvær og karisma. At paven (født Jorge Mario Bergoglio) har taget navn efter Frans af Assisi, er ingen tilfældighed. Med navnet Frans signalerer han socialt engagement og teologisk konservatisme.

Pavens personlige historie er tæt forbundet med Argentinas politiske og blodige fortid. Som tilhænger af det populistiske peronistparti er han blevet kritiseret for at have samarbejdet med militærdiktaturet i 1970’erne og 1980’erne. Ifølge bogens forfatter gav visse hændelser anledning til en selvransagelse, som førte til pave Frans’ nuværende optagethed af social retfærdighed og mod til at søge politisk konfrontation ud fra forestillingen om en folkets teologi.

Paven er for længst trådt i karakter på den verdenspolitiske scene. Tilbage står spørgsmålet: Hvor langt tør han gå, når det kommer til den katolske kirkes udfordringer: korruptionsskandaler omkring Vatikanets Bank, misbrug af børn, kirkens kvindesyn og holdninger til skilsmisse, abort og vielse af homoseksuelle.

Jimmy Burns, født 1953, er prisvindende engelsk journalist og forfatter. Som barn gik han på jesuiterskole og har været korrespondent i Latinamerika.