Skrædderen - en historie om 1800-tallet

Lisbeth Smedegaard Andersen Foto: Leif Tuxen

Lisbeth Smedegaard Andersens Skrædderen er en helt ny måde at fortælle historie på. Med afsæt i sin oldefar Ulrik Ipsens lille erindringsbog leverer forfatteren en personlig, varm, smuk og indsigtsfuld historie om 1800-tallet og dets mennesker.

I følge med forfatterens oldefar, den sønderjydske skræddersøn Ulrik Ipsen, møder man en lang række personer og temaer, der spillede en afgørende rolle i datiden.

Ipsens opvækst i Haderslev er naturligt afsæt for diskussionen af de slesvigske krige, hans skrædderhåndværk åbner for modens udvikling og industrialiseringens udfordring af det klassiske håndværk. I København bliver hans barndomsven, Heinrich Hansen, optaget på Kunst-akademiet, hvor døren åbnes til kunstens verden og de kampe, der bølger fra Guldalderen til Symbolismen.

Ipsens egen sociale opstigning viser det bedre borgerskab i København, og hans ældste søn, Knud Ipsen, bringer tidens teologiske og intellektuelle diskussioner ind i familien, ligesom Georg Brandes og Herman Bang spiller centrale roller i kredsen omkring Knud Ipsen.

Det er blandingen af det personlige afsæt og de store perspektiver, sammen med den litterære stil og de smukke illustrationer, der gør bogen varm og indsigtsfuld og giver bogen en unik karakter.

Lisbeth Smedegaard Andersen
SKRÆDDEREN - EN HISTORIE OM 1800-tallet
Isbn 978-87-7467-068-1
Illustreret
471 sider, 349 kroner
Bogen udkom onsdag den 9. marts 2011