Debatbogskonkurrence: Den levende Grundtvig til debat

Deltag i debatbogskonkurrence og få faglig sparring af Kristeligt Dagblads Forlag

I 2022 er det 150 år siden, at Grundtvig døde. Teologen, salmedigteren, skolemanden og politikeren har præget vores forståelse af kirke og skole, historie og samfund som få.

Hvad kan det moderne menneske, der lever i ængstelse for fremtiden eller i længsel efter eksistentiel bæredygtighed, finde hos tænkeren? På hvilken måde kan der i Grundtvigs forfatterskab findes inspiration, modsigelse, håb eller afklaring, der kan tale til nutiden?

Kristeligt Dagblads Forlag ønsker med sine udgivelser at fremme den saglige debat og den intelligente polemik bygget på den originale tanke, den dokumenterede påstand og den personlige stillingtagen. Derfor udskriver vi en debatbogskonkurrence om den levende Grundtvig.

Forløb

Synopsis

Vi inviterer dig til at sende en synopsis, hvor du præsenterer din grundlæggende ide og bogens form til forlag@k.dk. Blandt de indkomne synopser udvælger vi senest 15. november et antal, som forlaget hjælper videre i processen mod bogform.

Bog

Deadline for aflevering af bogmanuskript: 19. april 2022.

Vi vægter manuskripter, som har noget på hjerte og rækker ud efter læsere og offentligheder. Manuskriptet skal gerne være mellem 50 og 75 normalsider a 2000 anslag inkl. mellemrum.

Vinder

Vinderen af debatbogskonkurrencen offentliggøres i Kristeligt Dagblad og får udgivet sin bog før BogForum 2022. Juryen består af formand for Grundtvig-Selskabet, Jes Fabricius Møller, chefredaktør Erik Bjerager, forlagschef Pernille Follmann Ballebye, debatredaktør Johannes Henriksen og forlagsredaktør Thomas Bo Thomsen.

Man er velkommen til at deltage i konkurrencen uden at have indsendt en synopsis først, men forlaget yder i så fald ikke redaktionel bistand undervejs.

Den gode synopsis

En synopsis er et oplæg til en bog, en kort sammenfatning af, hvad bogen handler om. Vi anbefaler, at den fylder 2-4 sider.

Synopsen er et arbejdsredskab for både forfatter og forlag, og den er god at have, før man skriver sin bog. En god synopsis skaber rammer for projektet og giver forfatteren et overblik. På denne måde kan man holde styr på, hvad der skal med i bogen, og hvor langt man er i processen.

Den kan ofte udvikle sig i processen, i takt med at man skriver bogen.

Disse punkter er vigtige at have med i sin synopsis:

Arbejdstitel på projektet

Indhold:

· Bogens hovedbudskab(er)

· Opbygningen af bogen

· En oversigt over kapitlerne og deres indhold i kort form

Beskrivelse af bogens bærende ide, aktualitet og målgruppe, cirka ½ sides sammenhængende prosa

Navn på forfatter samt baggrund og motivation for at skrive bogen