Hannibal Sehested. Krig, magtkamp og enevælde i 1600-tallet

Svenskekrigene 1657-60 vendte endegyldigt op og ned på den gamle samfundsorden. Overgangen fra adelsvælden til enevælden og de næste knap 200 års styreform blev banet; Hannibal Sehested regnes for en af magtstatens væsentligste arkitekter, og denne bog fortæller hans historie

Hannibal Sehested (1609-1666) blev født i en omskiftelig tid og skulle komme til at præge udviklingen markant: Begavelse, dannelse og forbindelser bragte ham tæt på den mægtige Christian 4., der gjorde ham til sin svigersøn og statholder i Norge. Sehested var nok en temperamentsfuld levemand, men havde usædvanlige evner som administrator og reformator. Siden blev han en af Danmarks førende diplomater og gjorde lykke ved både den engelske og den franske konges hoffer.

Den nye konge, Frederik 3., opfattede den egenrådige statholder i Norge som en trussel og bragte ham til fald. I det hele taget gik det dramatisk for sig omkring hoffet og i svigerfamilien, der talte intrigemagere som Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina. Ulig svogeren, der forrådte konge og fædreland, lykkedes det Sehested at tilkæmpe sig fornyet indflydelse i de inderste royale cirkler.

Hannibal Sehested. Krig, magtkamp og enevælde i 1600-tallet går tæt på en af 1600-tallets store politiske og historiske personligheder. Samtidig tegner bogen et medrivende portræt af en periode, hvor Danmark gik fra at være Nordeuropas førende nation til den dybeste afgrund; Hannibal Sehested og den første enevældige konge stod sammen i kampen for eksistens og genrejsning.

Lars Christensen, født 1970, er ph.d. i historie med speciale i 1600-tallet. Han har tidligere udgivet den anmelderroste bestseller Svenskekrigene 1657-60.