Aldrig skal Danmark dø

Den 9. april er det 75 år siden, at Danmark blev besat. I 1940 skrev Kaj Munk tolv månedsdigte til Berlingske Aftenavis. For første gang siden krigen genudgives avisdigtene. Per Stig Møller har erfaret, at de giver væsentlig indsigt i den danske censurs virke og væsen.

”Aprilsolen regner jeg ikke med, Majsolen bli’r noget andet”

 Sådan skrev Kaj Munk – stadig optimistisk – i sit aprildigt til Berlingske Aftenavis 1940 med slet skjult hentydning til besættelsesmagten, der kort forinden havde indtaget landet. Måned for måned blev digtene stadig mere alvorlige og flertydige. Da året var omme, udgav Berlingske Bogtrykkeri digtene i bogform under titlen Navigare necesse. Tolv Digte om Danmark 1940.

Landets førende Kaj Munk-kender, Per Stig Møller, har genopdaget digtene og gjort et fund: Nogle af digtene er ændret fra avis til bog, og enkelte er endda skiftet ud.

PER STIG MØLLER indleder bogen med et fyldigt essay, hvori han viser, hvordan månedsdigtene bidrager til at nuancere forståelsen af Kaj Munk, hans journalistik og lyrik, censuren og besættelsestiden i det hele taget.

PER STIG MØLLER, født 1942, er litterat og politiker. Tidligere har han bl.a. skrevet Munk og Mere Munk.

HENT PRESSEBILLEDER HER

ALDRIG SKAL DANMARK DØ
Kaj Munks avisdigte 1940 og censuren 
136 sider
199,95 kr.
Køb bogen her