Verdens orden

Henry Kissingers testamente og panorama over verdens magtstrukturer i et historisk, realpolitisk og aktuelt perspektiv.

VERDENS ORDEN er Henry Kissingers hovedværk, som med stor autoritet samler hans personlige erfaringer og analytiske iagttagelser som realpolitiker og historiker. Bogen gennemgår verdens orden og ikke mindst uorden gennem de seneste 400 år. Hvilke kræfter og idealer har drevet verdenshistorien frem mod vore dage?

Kissingers udgangspunktet er Europa. Den Westfalske Fred bragte i 1648 blodighederne mellem katolikker og protestanter til ophør, hvorefter den pragmatiske magtbalance mellem velordnede, men indbyrdes forskellige stater blev idealet og en drivkraft i europæisk og senere amerikansk udenrigspolitik. En ny verdensorden tog form.

VERDENS ORDEN diskuterer Europa, USA, Mellemøsten og Asien; fra korstog til jihad, verdenskrigene, Den Kolde Krig og Kinas nye rolle efter Østblokkens fald til det arabiske forår.

Men den gamle verdensorden og dens institutioner er stærkt truet. Hvad sker der, hvis atomvåbenaftalen med Iran bryder sammen? Hvilke kræfter står på spring for at udfordre verdenssamfundet?

Henry Kissinger (f. 1923) er den betydeligste amerikanske diplomat i det 20. århundrede. I 1969 udnævnte præsident Nixon ham til national sikkerhedsrådgiver og fra 1973 til 1977 var han udenrigsminister.

HENT PRESSEBILLEDER

Verdens orden
Refleksioner over nationers egenart og historiens gang
383 sider
299,95 kr. 

Bogen udkommer den 25. august 2015.