Når ræven vogter gæs

De danske kalkmalerier viser middelalderens folkeliv råt for usødet - fra det mest profane til det religiøse. Samtidig afslører de, hvordan reformationen i praksis blev indført landet over. Middelalderhistoriker Torben Svendrup folder historien ud.

Mange af middelalderkirkernes kalkmalerier har gennem tiden vakt undren og forargelse: De er fulde af provokerende, obskøne og til tider groteske motiver, som ikke lader vore dages satire og religionskritik noget tilbage. Især de kirkelige autoriteter bliver i bogstavelig forstand klædt af til skindet. Samtidig afbildes helgener samt bibelske figurer og fortællinger, så man ikke er i tvivl om, at udsmykningerne skulle tjene Gud til ære.

Kalkmalerierne er en ofte overset, men enestående kilde til de kaotiske årtier op til den danske statsreformation i 1536. De giver indsigt i det helt almindelige folkeliv på landet. Bønderne følte sig i stigende grad undertrykt og udbyttet af kirken, herremænd og også den fremvoksende borgerstand i byerne. Oprør ulmede.

Den officielle historieskrivning hylder gerne forestillingen om, at reformationen nedbrød hierarkier og førte ligestilling og bedre levevilkår med sig. De efterreformatoriske kalkmalerier viser dog snarere, at der skete en markant ensretning af troslivet og højnelse af den officielle moral fra statsmagtens side. Bønderne mistede indflydelse på kirkens liv og troens praksis. Den fabulerende middelalder var forbi.

NÅR RÆVEN VOGTER GÆS giver en bred og mangfoldig indføring i tiden omkring 1500. Bogen viser, at protestantismen langtfra var den eneste årsag til de voldsomme samfundsomvæltninger, der ramte Nordeuropa og Danmark. Reformationens egentlige vindere var kongemagt og adel. Det, der tog form som et folkeligt oprør, blev undervejs til et elitært projekt.

TORBEN SVENDRUP (f. 1953) er ph.d., middelalderhistoriker, forfatter og tv-vært. Forsker primært i kultur- og mentalitetshistorie.